a

Resmi Kıyafet Giymeyen Polise Disiplin Cezası

Resmi Kıyafet Giymeyen Polise Disiplin Cezası

soru: 5 yıldır asayişte sivil olarak çalışıyordum. Komiserle tartışma sonrasında koruma büroya atamam yapıldı. Resmi istihkakım verilmediği için ilk gün sivil çalıştım ve sorumlu komiser gelip neden sivil çalıştığımı sordu. Gerekli açıklamayı yapmama rağmen istihkâkın verilene kadar bir yerden bul ve resmi göreve gel dedi. Bürocuya istihkâkın biran önce verilmesi için talepte bulundum ancak 4. günümde daha istihkakım gelmeden koruma amiri hakkımda “İzin verilen haller dışında üniforma giymemek” ‘ten rapor tuttu ve 10 gün yevmiye kesimi cezası verildi. Bu ceza iptal ettirilir mi?

cevabımız: Değerli takipçimiz şahsınıza verilen 10 günlük yevmiye kesimi cezası hukuka aykırı olup idare mahkemesince iptali gerekmektedir, şöyleki;

Dosyanızı incelediğimizde, asayiş şube müdürlüğüne bağlı olarak 5 yıl sivil görev yaptığınız, koruma büroya atamanız yapıldıktan ve komiserin ilk gün resmi çalışmanız yönünde verdiği emirden iki gün sonra ilgili makama sunulmak üzere dilekçe ile istihkak talep ettiğiniz görünmektedir. Diğer gün yani başlama yaptığınız 4. gün büro amiriniz tarafından şahsınıza resmi kıyafet giymediğiniz gerekçesi ile rapor tutulup 10 gün yevmiye kesimi cezası verildiği anlaşılmaktadır.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ
Üniformalı göreve atananlar ve ihtiyaçların bildirilmesi başlıklı
8. Maddesi’nde “Genel Müdürlük merkez teşkilatında ve illerde sivil çalıştırılması Bakanlık Makamınca uygun görülen personelden üniformalı göreve atananlara, atandıkları tarihte sivil elbise istihkakı almış olsalar bile, o yıl içinde ayrıca resmi kıyafet ile teçhizatı verilir.” hükmü amir olup; resmi(üniformalı) göreve atanan personele kıyafet ve teçhizatın idarece verilmesi gerekmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin Temin ve Tedarik başlıklı 31. Maddesi’nde “Emniyet hizmetleri sınıfında görevli personelin giyim ve kuşam ihtiyaçlarının planlama, satın alınma ve tahsis işlemleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılır.” hükmü amir olup; kıyafet temin ve tedariğinin İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılması gerektiği, personelden ‘kıyafet temin etmesi’ talep edilemeyeceği açıktır.

Siz üzerinize düşeni yapıp kıyafetin verilmesi için resmi talebinizi iletmişsiniz. Kıyafetin temin ve tedariği idarece yapılması gerekmekte olup; idarece teçhizat ve kıyafet verilmeden kıyafetin giyilmesi yönünde emir verilemez. Zira emrin kanun ve mevzuatlara aykırı olmaması gerekir. İdarece kıyafet verilmeden personelin resmi kıyafet giyilmesi yönünde verilen emir emniyet hizmetleri kıyafet yönetmeliği’nin yukarıda belirttiğimiz maddelerine aykırıdır.

Diğer yönden, 7068 Sayılı Kanun’un Takdir Hakkının Kullanımı başlıklı 6. Maddesi’nde
takdir hakkı kullanılırken;
•Disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanması gerektiği..
•Takdir hakkının mutlaka gerekçeli olarak kullanılması,
•Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
•Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu” nun değerlendirilerek takdir hakkının kullanılması gerektiği hükümleri amir olup;

✓ Görevinizi aksatmadığınız ve fiilinizin hizmete olumsuz etkisinin olmadığı,
✓ hiçbir zararın meydana gelmediği,
✓ kastınızın ve kusurunuzun bulunmadığı,
✓ daha önceki disiplin durumunuz incelendiğinde cezanızın olmadığı,
şahsınıza ceza verilirken tüm bu hususlar gözetilmeden gerekçesiz olarak, alt ceza verilme yoluna gidilmeden en ağır(üst) ceza verildiği görünmektedir. Takdir hakkı ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli kullanılarak karar verilmediğinden, şahsınıza verilmiş olan ceza hukuka aykırıdır.

Ayrıca, ‘Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi’ gereği, fiilin eylemi bir kusur oluşturmuyorsa ceza verilemeyeceği de açıktır. Resmi kıyafet giymemenizde kıyafeti temin ve tedarik etme yükümlülüğü idareye ait olduğundan şahsınıza atfedilebilecek bir kusurdan bahsedilemez. Dolayısıyla ‘resmi kıyafet giymeme’ fiilinizde şahsınıza ait kusur olmadığından bir ceza da verilemez.

Açıkladığımız bu gerekçelerden dolayı idare mahkemesine açılacak dava ile şahsınıza verilmiş olan 10 günlük yevmiye kesimi cezasının hukuka aykırı olduğu nedeniyle iptal edilmesi gerekmektedir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya başka konularda idare ile sorun yaşayan tüm memurlar ve öğrenciler, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için iletişime geçebilirsiniz.

GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Rapor Alan Memur Amire Bildirmezse Ceza Alır Mı?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.