a

İzinliyken Görevli Olduğu İl Dışında Rapor Alan Memura Verilen Ceza

İzinliyken Görevli Olduğu İl Dışında Rapor Alan Memura Verilen Ceza

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Yıllık izne ayrıldıktan sonra iznin bitmesine 5 gün kala rahatsızlanarak hastaneye başvurdum ve tarafıma 7 gün istirahat raporu verildi, rahatsızlığımın geçmemesi üzerine rapor bitiminde 5 gün daha rapor verildi. Bunun üzerine il dışından rapor aldığım gerekçesiyle “yasaklanan davranış” maddesinden kınama cezası verildi. Bu cezanın iptal edilmesi için mahkemeye dava açmıştım, ancak mahkeme red kararı vermiş, bu konuda sizden yardım bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, hakkınızda tesis edilen kınama cezası hukuka aykırı olup, işlemin iptali talebiyle açtığınız davada İdare Mahkemesince verilen “davanın reddine” yönelik kararda hukuki isabet bulunmamakla birlikte, ilgili kararın üst mahkeme tarafından kaldırılması gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; 20 gün yıllık izne ayrıldığınız, iznin bitmesine 5 gün kala rahatsızlık üzerine tarafınıza 7 gün istirahat raporu verildiği, iyileşme sürecinin tamamlanmadığı gerekçesiyle rapor bitimine müteakip 5 gün tekrar istirahat raporu verildiği, bunun üzerine hakkınızda başlatılan disiplin soruşturmasında “memuriyet mahali dışından rapor alınmamasını öngören yönetmelik” gereği bu kurala uymadığınız iddiasıyla “mevzuat veya talimatlar ile yasaklanan davranışlarda” bulunmak maddesinden hakkınızda Kınama Cezası tesis edildiği, bu işlemin iptali için İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğunuz davada; yönetmelik hükmü gereği kusurlu olduğunuz değerlendirilerek “davanın reddine” yönelik karar verildiği görülmektedir. 

Her ne kadar mahkeme kararında İstirahat raporlarının memuriyet mahalinde alınmasını öngören yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca kusurlu olduğunuz görüşüyle “davanın reddine” karar verilmiş ise de; yönetmelikte bulunan ve lehinize olabilecek ilk cümlesi mahkemece dikkate alınmamıştır. DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Hastalık izni verilmesi başlıklı 7.maddesinin (6) fıkrasında; hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç,memuriyet mahalinden alınması zorunludur.’’ Hükümleri amirdir. Anılan maddeden de anlaşılacağı üzere izin durumunda olunan süreçlerde memuriyet mahali dışından alınan raporlarda herhangi bir yasaklama getirilmemiştir. İstirahat raporlarının verildiği o dönemde yıllık izinde olmanızdan ve öncesinde idarece size herhangi bir bildirim yapılmaması sonucunda; bilgilendirme yapılmayan bir konunun bilindiği varsayılamayacağından dava konusu işlemin iptali gerekmektedir. 

Başka bir deyişle; yasaklanan davranışlar fiilinden personele ceza verilebilmesi için hangi davranışın yasaklandığına dair öncesinden personele yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Bu olayda sizin herhangi bir kusurunuz bulunmamaktadır. Nitekim şahsınıza öncesinde ‘’ il dışından rapor alınmaması konusu” ile ilgili öncesinde bir bilgilendirme yapıldığı iddiası kanıtlanmamıştır.

Diğer yandan ilgili yönetmeliğin size tebliğ edilmemiş olmasına rağmen mevzuatı bilmemenin mazeret sayılamayacağı savunulacak ise; raporun il dışından alınmaması gerektiği hususunun düzenlendiği bu yönetmelikte; İzinde bulunan personelin alacağı istirahat raporları HARİÇ TUTULMUŞTUR. Açıkladığımız bu hususlar doğrultusunda sadece yoruma göre karar verildiğinden, bu durumda mevzuatı yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Anayasamızın Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13.maddesi: Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Bu durumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak çıkartılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik maddesinde; il dışından alınan istirahat raporlarında personelin izin hallerinin hariç tutulması sonucunda, hakkınızda tesis edilen bu disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu tartışmasızdır.

Sonuç olarak: verilen cezanın İptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesince verilen “davanın reddi” yolundaki kararda hukuki isabet bulunmamakta olup, Bölge İdare Mahkemesince bu kararın kaldırılması gerekmektedir. 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com
polismevzuat@hotmail.com

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

İş Yeri Sahibi ile Tartışan Polise Ceza

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.