a

Astsubayın Okulda Gördüğü Eğitimlerin Hizmetten Sayılması

Astsubayın Okulda Gördüğü Eğitimlerin Hizmetten Sayılması

Soru:
Polis Mevzuat, Askeri personele de hukuki destek vermenizden dolayı Jandarma Teşkilatı adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. 1991 ile 1992 tarihleri arasında Astsubay Sınıf Okulunda öğrenim gördüm ve mezun oldum. Halen astsubay olarak görevliyim. Sınıf okulunda eğitim gördüğüm sürenin fiili hizmetten sayılması talebim reddedildi. Öğrencilik döneminin hizmetten sayılması için İdare Mahkemesine iptal davası açacağım. Yardımlarınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz; Astsubay sınıf okulunda öğrenim gördüğünüz sürenin fiili hizmetten sayılması talebinizin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, öğrencilik suresinin fiili hizmetten sayılması için ilgili işlemin İdare Mahkemesince İptali gerekmektedir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Öğrenim gördüğünüz sürenin fiili hizmetten sayılması talepli başvurunuzun reddedilmesine dair dosyanızı incelediğimizde; 1991 ile 1992 tarihleri arasında Astsubay Sınıf Okulunda öğrenim gördüğünüz ve halen astsubay olarak görev yaptığınız, sınıf okulunda öğrenim gördüğünüz sürenin fiili hizmetten sayılması talebinizin olduğu ve “ kazai rüşt kararını okulu bitirdikten sonra çıkarmış olmanız nedeniyle hükmün verildiği tarihten sonraki süreleri kapsadığı, kazai rüşt kararı hükmün verildiği tarihten önceki dönemlere ilişkin bir reşit olma hakkı doğurmadığı” gerekçesi ile talebinizin reddedildiği görülmektedir.

Astsubay sınıf okulunu başarıyla bitirdiğiniz, astsubay nasbedilme şartlarını taşımanız nedeniyle 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçen sürenin fiili hizmetten sayılması gerektiği açıktır.

5434 sayılı Kanunun astsubay sınıf okulu öğrencileri adına emekli keseneği yatırılmasını zorunlu kılan hükmü dikkate alındığında, astsubay sınıf okulunu bitirerek doğrudan astsubaylığa nasbedilenlerin, bu okulda geçen sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılması için 18 yaşını bitirmiş olmaları şartının aranacağına dair mevzuatta açıkça bir hüküm bulunmamasından, astsubay sınıf okulunu bitirdikten sonra astsubaylığa nasbedilen şahsınızın, 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçen sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen talebinizin reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanunun Ek 21. maddesinde, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12. maddesinde yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartının aranmayacağı hükmü bulunmakta ise de, 2168 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile, fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazaaf subay nasbedilenler ile astsubay sınıf okulu öğrencilerini zorunlu iştirakçi olmasını öngören düzenleme karşısında, kazai rüşt kararının belirtilen iştirakçiler bakımından, 5434 sayılı Kanunun tanıdığı haklardan yararlanmak için bulunması gereken bir koşul olmaktan çıktığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, astsubay sınıf okulu öğrencilerinin işitirakçiliğini zorunlu kılan yasal düzenleme karşısında, astsubay sınıf okulundan mezun olduktan sonra astsubay çavuş olarak atanan şahsınızın, astsubay sınıf okulunda kazai rüşt kararı olmaksızın 18 yaşın altında geçen öğrenim süresinin, fiili hizmet süresinden sayılmaması hukuka aykırıdır .

Kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis edilen bu işlem hukuka aykırıdır. İdareye tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, bu Yetkinin yargı denetimine tabi olacağı kuşkusuzdur. Kamu hizmetini sağlıklı bir biçimde yürütmekle görevli olan idarelerin, hizmetin sağlıklı, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatla öngörülen hususları dikkate almak suretiyle personelleri hakkında adil bir denge gözetmesi gerekmektedir. İdare tarafından, İdari bir işlem tesis edilirken, “eşitlik ve objektiflik” kuralları çerçevesinde hareket edilmesi, hukuka bağlı idarenin bir özelliğidir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; Astsubay sınıf okulunda geçen sürenin fiili hizmetten sayılmasına dair talebinizin reddi yolundaki işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com
polismevzuat@hotmail.com

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Emniyet Müdürüne Rütbe Terfisinin Verilmemesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.