a
 • Polis Mevzuat
 • Haberler
 • Faruk Sezer Emekli Polis Derneği Genel Başkanlığına Aday Olduğunu Açıkladı.

Faruk Sezer Emekli Polis Derneği Genel Başkanlığına Aday Olduğunu Açıkladı.

Faruk Sezer Emekli Polis Derneği Genel Başkanlığına Aday Olduğunu Açıkladı.

GELİYORUZ, KÜSEN KÜSTÜRÜLEN 150 BİN EMEKLİ POLİSİ TEŞKİLATI VE DERNEĞİYLE BARIŞTIRMAYA GELİYORUZ.

BİZİ STALİN’İN TAVUĞU YAPARAK KENDİNE MUHTAÇ ETMEYE ÇALIŞANLARA, VASFIMIZIN ANCAK ODALARINDAKİ ÇİÇEKLERİ SULAMAYA YETMESİNİ İSTEYENLERE KARŞI GELİYORUZ.

BUNLAR İÇİN DAHA ÖDEYECEĞİMİZ BEDEL KALDIYSA; ONU DA ÖDEMEK İÇİN GELİYORUZ.

Değerli Emniyet Teşkilatı Mensupları, Değerli Basın Mensupları ve Değerli Kamuoyu;

9 Kasım 2012 tarihinde Emniyet-Sen’i kurarak kutlu ve çetin bir mücadeleye girdik. Kuruluş dilekçemizi verdiğimiz bu kutlu günden sonra geçen 6 yılda çok çalıştık ve ilkleri barındıran bir çok iş başardık. Bu süreçte aynı zamanda çok darbe yedik ama eğilmedik bükülmedik, susan susturulan şeytan olmadık. Bu mücadelemizin en büyük yansıması, hak aramanın disiplinsizlik, itaatsizlik sayıldığı Emniyet Teşkilatına kalıcı olarak hak arama kültürünü yerleştirmek olmuştur. Emniyet mensuplarının gasp edilen haklarını savunmak amaçlı çıktığımız bu yolda verdiğimiz mücadele zaman içinde Emniyet Teşkilatını koruma ve savunma sürecine dönüşmüştür. Zira polisi savunmak Tüm Emniyet Teşkilatını savunmaktır. Bu şiarla ek göstergeden fazla mesaiye, bozuk kumanyadan polislerimizin şoför gibi kullanılmasına, maç görevleri ücretlerinden, sivil bayan görevlilerimizin başörtüsü sorunlarına kadar her konuda mücadele verdik. Başarılar sağladık, sorunlarımız hakkında kamuoyu oluşturduk.

Mesela 2013 yılı 1 Mayıs görevinde Ankara’da polise dağıtılan bozuk kumanyalarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğüne saat 22.00’da basın açıklaması yapmak zorunda bıraktık. Yani tarihte bir ilk olarak, polise yapılan bu bozuk kumanya dağıtımı işleminin, son dakika olarak ajanslara düşen haberle yemek firmasıyla yapılan sözleşmenin sonlandırıldığının duyurulmasını sağladık. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili özetle; “… sağlık açısından bazı şüphelerin tarafımızca fark edilmesi nedeniyle bahse konu kumanyalar vakit kaybedilmeden toplatılmıştır. Personelimiz mağdur edilmeden başka bir firmaya hazırlatılan kumanyaların dağıtımı vakit geçirmeden sağlanmıştır. Yüklenici firma hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.” şeklinde bir basın açıklamasını yaptı. Bunu hiç şüphe yok ki, birlik olmanın gücü ve teşkilatımızda hak arama kültürünün oluşmasıyla birlikte sağlamış olduk.

Bilindiği üzere Emniyet Teşkilatında güçlülerin hukuku, amir zulmü alışageldik usul ve uygulama olarak görülür. Buna karşı çıkan hakkını arayan ötekileştirilir ve uyumsuz ilan edilir. İşte biz buna karşı çıktık. Diklenerek değil, dik durarak hakkımızı aradık. Meslektaşlarımıza şoför muamelesi yapılmasına, amir sınıfının 2-3 polis memurunu hizmetlisi gibi kullanmasına karşı çıktık. Bunlarla mücadele ettik. Mücadelemiz sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü taşıt genelgesini yayınlamak zorunda kaldı.

Yine tarihte bir ilk olarak, Avrupa ülkeleri Polis Sendikaları Konfederasyonu olan EUROCOP isimli şemsiye birliğin 2013 yılında Prag’da yapılan genel kurul toplantısına katıldık. Polisimizin genel sorunları aktarılarak, görüşlerini aldık, kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunları ve ürettikleri çözümler konusunda tecrübelerini dinledik. Gerek ulusal gerek uluslararası işbirliklerimiz ve ilişkilerimiz sayesinde her platformda Türk polisinin sesi olduk.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından polislerin sorunları ve çözüm önerileri başlığıyla 40 sayfadan oluşan ve çok yakın gelecekte sorunlarımızın çözümüne ışık tutacak çok kapsamlı bir rapor yayınlanmasını sağladık.

Fazla mesai ücretinin saat başı hesaplanması, 3600 ek gösterge talebimiz, ödenmeyen maç ücretleri ve daha saymadığım birçok hak gaspımızın geri alınabilmesi için onlarca dava açtık, takipçisi olduk. Maç görevi ücretleri konusunda açtığımız dava sonunda Anayasa Mahkemesi’nden de sonuç alamayınca, yine tarihte bir ilk olarak bu adaletsizliği 2016 yılı Şubat ayında AİHM’e taşıdık. Dava açılmadan önce 2200 olan ek gösterge rakamının 3000’e çıkarılmasını sağladık. Mutat hale gelen polis intiharları ile ilgili onlarca basın açıklaması yaparak bu konunun defalarca haber olmasını, gündeme gelmesini sağladık. Kamuoyunun ilgisini bu konuya çektik, birçok kez de intihar vakalarının TBMM’ye taşınmasını sağladık.

Her platformda, 1979 yılında yaşanan askeri sıkıyönetim ürünü olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün hukuka aykırılığını anlattık. Polise yapılan zulmün hukuki kılıfı olduğunu izah ettik. Ve sonunda bu disiplin tüzüğünün tarihin çöplüğüne gitmesine vesile olduk. Bu 6 yıllık süre içerisinde, bir yandan kamu gücünü kullananlar tarafından bizlere karşı uygulanan haksız fiillere karşı mücadele verir iken, diğer yandan saymakla bitiremeyeceğimiz daha birçok sorunumuzun bertarafı için mücadeleler verdik.

Bu başarıları birlik içinde kalarak teşkilatçılığımız ile sağladık. Ve Türk Töresi insana teşkilatçılığı öğretir. Ordu kurmayı dünyaya öğreten bir milletin evlatları olarak teşkilatı, emre itaati bildiğimiz kadar Türk’ün töresi çiğnendiğinde ne yapılması gerektiğini de biliriz. Mazlumun hakkı yeniyorsa bir de üstüne bu normal sayılmaya, mutat görülmeye başlanmışsa isyan ateşini yakmayı da biliriz. Muktedirler hakkımızı yemekten vazgeçmediği sürece bizim bu ateşi söndürmeye hiç niyetimiz yok. Bu da böyle bilinmelidir.

Emniyet-Sen çatısı altında aktif şekilde mücadele ettiğimiz 2013-2014 ve 2015 yıllarının tüm muktedirleri şu anda terör örgütü üyesi olmak suçuyla ya kaçaktır ya da cezaevindedir. Kurumsal olarak “cemaate” fetö diyen, karşı gelen, direnen ilk kuruluşlardan olduğumuz da apaçık ortadadır. 2013 yılında sendikamızın genel kurulunu beraberce yaptığımız meslektaşlarımızın hiç birine terörist damgası vurulamadığı gibi, fetöcü hainlerce bizlere yönelik usulsüz dinlemeler yapıldığı da ortaya çıkmış ve bu hukuksuzlukları yapanlar cezalandırılmıştır.

Bizler bu 6 yıllık süreçte defalarca mesleğimizden atıldık. Haklıydık, hukuk yoluyla mücadele ettik ve her defasında tekrar görevimize iade edildik. Bu yolda birçok bedel ödedik ama teşkilatımızın birçok hakkının gasp edilmesine de bent olduk, yıkılmadık buna izin vermedik.

Bütün Emniyet Teşkilatınca ve ilgili kamuoyunca yakından tanınan bir ekip olduk. Mücadele azmi ve kararlılığıyla herkes tarafından bilinen dava arkadaşları olarak emekli olmakla mücadelenin bitmediğinin farkındayız. Biz bir davaya inandık ve bu uğurda her bedeli ödemeye razıydık ve ödedik. Ortaya koyduğumuz mücadelemiz ve başardıklarımız, başaracaklarımızın göstergesi olduğu inancındayız.

Yakın bir zaman önce bir kısmımız emekli olduk. Ve emekliliğimizin akabinde kıymetli dostlarımız başta olmak üzere tanıdığımız tanımadığımız birçok meslektaşımız mücadelemizin bitmemesi yönünde talepte bulundu. Kimisi neden devam etmemiz gerektiğini iletti, kimi bize evde oturmayı layık görmedi. Bunun üzerine Emniyet-Sen süreci boyunca beraber hareket ettiğimiz dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir karar vermek zorunda kaldık. Ve hep birlikte bir karar verdik.

Sırf evladı üniversitede okuyor diye bir polis emekli olamıyorsa, sırf evinin kirasını ödeyemiyor diye bir polis emeklisi çalışmaya devam ediyorsa mücadelemizi bitirip de evimizde oturamayız dedik.

Siyasi saiklerle değil de mücadele azmi ve kararlılığıyla, Emniyet Teşkilatı mensuplarının her daim dualarında yer almış bir ekip olarak, 6 yıllık kurumsal mücadelenin ardından oluşan birikim ve tecrübeyle, hiç kimseye boyun eğmeden cesurca adımlar atmış ve yine atabilecek cesarette olan dava arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 30 yıllık şerefli meslek hayatımızın ardından bütün Emniyet Teşkilatı emeklilerini bir araya toparlayabileceğimize, dertleriyle hemhal olup her platformda sesleri olabileceğimize inanarak, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Genel Yönetimine adaylığımızı ilan ediyoruz.

Biz bir şeye inandık. Birlik olabilirsek, sırt sırta verebilirsek inancınız olsun ki başaramayacağımız hiçbir şey yok. Türk Polisini yönetilecek insanlar olarak görüp buna göre muamele edenlere karşı, bizi Stalin’in Tavuğu yaparak kendine muhtaç etmeye çalışanlara karşı, bizim üzerimizden kendi hayatını renklendirmeye çalışanlara karşı yılmadan yıkılmadan mücadele etmeye geliyoruz. Bize ayrılmayan ödeneklerle, bizi çocuklarına şoför yapanlara karşı, bize kapılarında el pençe divan durmayı layık görenlere karşı, vasfımızın ancak odalarındaki çiçekleri sulamaya yetmesini isteyenlere karşı buradan duyuruyoruz; biz direniş ateşini yaktık, bundan vazgeçmeye, yılmaya, yenilmeye niyetimiz yok. Ben buradayım, tüm dava arkadaşlarım burada. Biz buradayız.

Elbette ki koltuk sahipleri koltuklarını korumak için önümüzde set olmaya devam edecekler. Elbette ki koltuk sahipleri ayrıcalıklı olmaya devam etmek isteyecekler. Ama biz amir memur ayırt etmeden, ortaokul mezunu lise mezunu demeden sırt sırta, omuz omuza olursak kimse sırf koltuk sahibi diye bizden üstün varlıklar gibi davranamaz. Haksız olmasına rağmen üste çıkamaz. Haklarımıza kavuşmamızı engelleyemez. Aksine bizlerle beraber aynı yönde çalışmak zorunda kalır. Aynı geminin içinde farklı yönlere giden insanlar olmamak için el birliğiyle direnmek için geliyoruz.

Bilindiği üzere sendikamız kurulduğunda meslek mensuplarımıza reva görülen ek gösterge 2200 idi, bugün 3000 oldu. O günün muktedirleri 3000 olunca susacağımızı sanarak ağzımıza bir parmak bal çaldılar. Ancak biz asla hakkından azına rıza gösterenlerden olmayacağımızı defalarca belirtmiştik. Biz o gün de tahsil farkı gözetmeksizin tüm emniyet mensuplarının ek göstergesinin 3600 olması gerektiğini söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Ortaokul mezunu da olsa, lise mezunu da olsa, lisans mezunu da olsa bir Emniyet Teşkilatı mensubunun hakkı olan ek gösterge en az 3600’dür. Hakkımız olan ek göstergeyi alana dek mücadelemiz sona ermeyecektir. Emekli olduktan sonra bir köşede bekleyeceğimizi sananlar boşuna ümitlenmeyin, daha güçlü bir teşkilatla geliyoruz.

Bugün bütün Emniyet Teşkilatı mensuplarının yüreğinde sızı olan bir konu vardır. Meslek hayatı boyunca her türlü zorluğa katlanıp emekli olmaya hak kazanmış birçok teşkilat mensubu, dediğimiz gibi sırf evladı üniversitede okuyor olduğu için emekli olamamaktadır. Bu noktada sizlerin huzurunda, öncelikle Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği’nin kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmasından da yararlanarak, emeklilerimize ve emekli olmaya hak kazanmış çalışanlarımıza öncelik verilerek tüm evlatlarımıza tatminkâr bir burs hizmeti sunacağımızın sözünü veriyoruz.

Emniyet Teşkilatı çalışanları emekli olduğu anda maaşlarından birçok kesinti yapılmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, bu kesintilerin hukuken karşılığı bulunmamaktadır. Emekli olduğumuz anda emniyet hizmetleri tazminatımız kesilmektedir. Aile yardımlarımız kesilmektedir. Ek gösterge adaletsizliğinden kaynaklı kesintiler olmaktadır. Eğer teveccüh gösterir de, bizi aday olduğumuz bu göreve layık görürseniz tüm kesintilere ilişkin hukuki mücadelemiz de devam edecektir.

Evet, biz geliyoruz. Küsen küstürülen 150 bin emekli polisi teşkilatı ve derneğiyle barıştırmaya geliyoruz. Çalışan 300 bin polisin teşkilatına ve derneğine küsmemesi ve küstürülmemesi için geliyoruz.

Meslek hayatımız boyunca 7/24 görev esası denilerek mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, çalıştırılan biz polis emeklilerini halen çalışmak zorunda bırakan şartları kabullenmek zorunda değiliz. Bunun için savaşmak, mücadele etmek zorundayız. Bizlerin davası bütün emniyet çalışanlarının ve emeklilerinin, insani ve asgari yaşam şartlarına kavuşmasıdır. Verdiğimiz her söz öncelikle bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Kamuoyuna buradan tekraren ilan ediyoruz…

– Geliyoruz, küsen küstürülen 150 bin emekli polisi teşkilatı ve derneğiyle barıştırmaya geliyoruz.
– Çalışan 300 bin polisin teşkilatına ve derneğine küsmemesi ve küstürülmemesi için geliyoruz.
– Çalışanıyla emeklisiyle teşkilatın haklarını aramak için geliyoruz.
– Tahsil farkı gözetilmeksizin anamızın ak sütü gibi bizlere helal olan 3600 ek göstergeyi almak için geliyoruz.
– Verilen sözlerin havada kalmaması için geliyoruz.
– Emniyet hizmetleri tazminatının emekli olduktan sonra da ödenmesi için geliyoruz.
– Rütbeli rütbesiz ayrımı yapılmadan, mezun olduğu okula bakılmadan hak aramak için geliyoruz.
– Emeklisiyle, çalışanıyla insanca yaşamak için geliyoruz.
– Güçlü ve kendinden devamlı olarak söz ettiren bir sivil toplum örgütü olmak için geliyoruz.

Bizi bilen arkadaşlarımız meslektaşlarımız arkamızdadır. Bizi tanımak isteyenleri de yaptığımız mücadeleye ortak olmak isteyenleri de, bir köşede amaçsızca bekleyen olmak istemeyenleri de aramıza, yanımıza bekliyoruz.

Hak mücadelemize Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği’nde devam edeceğimizi ve Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 2019 yılı Eylül ayında yapılacak seçimli genel kurulunda Genel Yönetimine adaylığımızı açıklıyoruz.

Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun.

Faruk SEZER
Emniyet-Sen Genel Başkanı
Emekli Polis Memuru

Kaynak: Facebook/Faruz Sezer

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Şuanda admin adlı kişinin yorumuna cevap yazıyorsunuz. Cevabı iptal etmek için tıklayın

Tüm Yorumlar (2)
 • Naci KABADAYI
  2 sene önce
  0 0

  Kesinleşmiş bir Mahkeme kararında çok büyük bir haksızlık yaşadığımı düşünüyorum. Yardım edecek veya kararı değerlendirecek dostlara ihtiyacım var.

 • admin
  2 sene önce
  0 0

  Merhabalar, verilen kararın yanlış olduğunu düşünüyorsanız bir üst mahkemeye itiraz etmenizi öneririz. Şayet sıralı olarak itiraz mercilerine itiraz etmenize rağmen karar istediğiniz şekilde çıkmadıysa malesef ne kadar haklı olduğunuzu düşünürseniz düşünün bu kararı kabul etmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Geçmiş olsun Naci bey.

Sıradaki haber:

Bartın’da Uygulama Yapan Polise Çarpan Sürücü Tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.