a

4. Kanun Teklifi de TBMM’ye Verildi!

4. Kanun Teklifi de TBMM’ye Verildi!

4’NCÜ KANUN TEKLİFİ DE VERİLDİ.

İZMİR CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT BAKAN İLE YAPTIĞIMIZ ORTAK ÇALIŞMALAR SONRASI HAZIRLANAN KANUN TEKLİFLERİNİN DÖRDÜNCÜSÜ DE TBMM’YE SUNULDU.

SAYIN VEKİLE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

SON KANUN TEKLİFİ:

682 Nolu Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler kastedilerek, “Geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 1. Maddesinin;

1. Fıkrasında, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 657 sayılı Kanun, 6413 sayılı Kanun ve 3201 sayılı Kanun ile 23/3/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre resen veya yetkili disiplin kurullarınca verilmiş olan disiplin cezaları bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca verilmiş addolunur.”

2. Fıkrasında, “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan disiplin soruşturmaları ile ilgili olarak bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.”

3. Fıkrasında, “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilmiş ve infaz edilmiş disiplin cezalarına bağlı olarak yapılmış idari işlemler aynen muhafaza olunur.” hükümleri getirilmiştir.

1. Fıkrada geçen 23.03.1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün dayanağı olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 83. Maddesinin ilk cümlesi (Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek salahiyet dairesinde re’sen verilecek inzibat cezalarını icap ettiren fiil ve hareketlerin ne olduğunu ve cezaların derece ve miktarı, polis mesleğinin haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur.) Anayasamızın 38. (suç ve cezada kanunilik ilkesi) ve 128. (kanunla belirleme) Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesinin 13.01.2016 tarih ve E.2015/85, K.2016/3 (29.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı) sayılı kararı ile iptal edilmiş, bu kararla Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü dayanaksız kaldığından, hukuken yok hükmüne düşmüştür.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı ve Anayasa’nın yine 38. Maddesindeki; “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.” hükmü karşısında, 682 Nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1. Maddesinin, 1’nci, 2’nci ve 3’ncü maddeleri hükümsüz kalmaktadır.

polismevzuat Emniyetsen ve Sayın Murat BAKAN’a çalışmalarından dolayı teşekkür eder.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

3. Kanun Teklifi TBMM’ye Verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.